Balans stichting Filosoof per 31-12-2020
Debet

Credit
Vermogen stichting per 1-1-2021 21196,00
Ontvangen giften jaar 2020 15450,00
Verleende donaties jaar 2020 10506,00


Kosten jaar 2020 527,00
Vermogen stichting per 1-1-2020 16779,00
Totaal 32229,00
Totaal 32229,00

Staat van baten en lasten van stichting de Filosoof
Baten

Lasten
Ontvangen Giften 15450,00
Donaties verleend 10506,00
Toename eigen vermogen Stichting 4417,00
Kosten 527,00
Totaal 11033,00
Totaal 11033,00