Balans stichting Filosoof per 31-12-2022


Debet
Credit
Vermogen stichting per 1-1-2023 16355 Ontvangen giften 2022 15950
Verleende donaties jaar 2022 14029 Vermogen Stichting per 1-1-2022 15683
Kosten over 2022 1249

Totaal 31633
31633