Balans stichting Filosoof per 31-12-2021


Debet
Credit
Vermogen stichting per 1-1-2022 15683 Ontvangen giften jaar 2021 17950
Verleende donaties jaar 2021 22025

Kosten jaar 2021 1430 Vermogen stichting per 1-1-2021 21196
Kasverschil 8

Totaal 39146 Totaal 39146
Staat van baten en lasten van stichting de Filosoof


Baten
Lasten
Ontvangen Giften 17950 Donaties verleend 22025


Kosten, afronding, kasverschil 1438
Afname eigen vermogen Stichting 5513

Totaal 23463 Totaal 23463